Sunbay Park Hotel & Resort Phan Rang

SUNBAY PARK HOTEL & RESORT PHAN RANG SUỐI NGUỒN TRẦM TÍCH – SÁNG BỪNG TINH HOA – ...

Đường Yên Ninh, TP Phan Rang, Ninh Thuận

GIÁ 27tr/m2