Sân Bay Lộc An Bà Rịa

Sân bay Lộc An Bà Rịa diện tích 244,33ha – Sân bay phục chuyên phục vụ du lịch cho Bà Rịa Vũng Tàu Ngày 12/9/2018, Ban thường vụ Tỉnh ủy BRVT đã thống nhất vị trí xây dựng Sân Bay chuyên dụng của ...